Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty

Friedricha Nietzscheho (+1900): „Šialenstvo je u jednotlivcov niečím zriedkavým, ale vládne v skupinách, stranách, národoch, časoch“ (Beyond Good and Evil 4).

xxx

Brad Smith, prezident a hlavný právnik spoločnosti Microsoft Corporation, varoval, že život zobrazený v roku 1984 Georga Orwella „by sa mohol stať skutočnosťou v roku 2024“, ak zákonodarcovia nebudú chrániť verejnosť pred umelou inteligenciou.

xxx

experimenty na ľudskosti sú zločinom proti ľudskosti.

Xxx

Sarajevský Kardinál Vinko Puljić (75):

V Bosne existuje príslovie, vysvetlil: „Ak sa nekonáte tak, ako myslíte, začnete myslieť, ako konáte.“ Puljić zdôrazňuje, že Cirkev, ktorá prežila komunizmus, ako Cirkev v bývalej Juhoslávii, nemá „žiadne také exotické nápady“ ako Nemecká Synodálna Cesta, ktorá vyžaduje kňažky alebo zrušenie celibátu.

„Nemôžeme pochopiť Cirkev, v ktorej sa„ obeta “stala cudzím slovom a kde existuje Kristus bez kríža,“ Puljić pokračuje: „Môže sa diskutovať o všetkých veciach, ale na základe Evanjelia a nie na základe sekularizácie a relativizmu.“

***Kniha, která pojednává specificky o obyčejích, teologické pojednání sepsané papežem Inocencem III. říká, že pokud papež učiní změny ve všeobecných obyčejích Církve, nemáme jej následovat.

Je faktem, že oficiální politika Druhého vatikánského koncilu byla docela jasně vyjádřena kardinálem Periclem Felicim, který byl tehdy generálním sekretářem Druhého vatikánského koncilu. Ze své způsobilosti generálního sekretáře řekl koncilním otcům, když se jej dotazovali na teologickou váhu – nebo abych použil přesný termín teologickou poznámku – koncilu – řekl něco, na co se nesmí zapomínat. „Musíme rozlišovat podle schémat a kapitol ty, které již byly předmětem dogmatických definicí v minulosti. Co se týká deklarací, které mají charakter novot, musíme mít výhrady.“ Velice přesně, velice jasně, postojem Druhého vatikánského koncilu k sobě samému bylo to, že ty návrhy a nauky, které mají charakter novot, nemohou být věřícím uloženy jako povinnost. Je to sám koncil, který ponechává věřícím právo mít výhrady, což znamená, že věřící nemusí schvalovat vše, co koncil říká, ale pouze to, co již bylo předtím definováno. A toho se musíme přidržovat.

Xxx

Vážený profesore Halíku, ve svém posledním vyjádření vyzýváte k přijímání migrantů, jejich odmítnutí prý podle vás představuje větší urážku Krista než zvrácené divadelní představení zobrazující Ježíše znásilňující muslimku. 

Své vyjádření zakončujete „zlatým hřebem argumentačního faulu“ v podobě prohlášení, že tato země není naše, dále cituji „my všichni jsme zde jen cizinci a přistěhovalci“!

Xxx

Měkkou verzí tohoto směru je snaha výrazně povýšit význam arabské kultury v dějinách Evropy a představit muslimské chalífáty Andalusie jako svět tolerance a rozvoje vědy. V takovém přístupu je mnoho přehnaností a lží, které upoutaly pozornost Silvie Guggenheimové, francouzské historičky specializované na středověk Evropy . V jednom ze svých esejů ukázala, že starověké řecké texty byly skutečně zachráněny Araby, ale nikoliv muslimy, kteří neznali starověký řecký jazyk, ale syrskými křesťany. Na Guggenheimovou se okamžitě snesla kritika, byla jako obvykle obviněna z islamofobie. Avšak její oponenti nepřinesli žádné skutečné argumenty, naproti tomu ona sama přesvědčivě dokázala pochybnost řady lživých a falešných schémat, jejichž cílem bylo poskytnout historické ospravedlnění multikulturalismu.

Stručně řečeno: elita spíše zvolí válku, nežli by se dělila o majetek. Přistěhovalecká politika Evropské unie je ve skutečnosti sociální válka vyšších tříd proti vlastním národům. Je snadnější pozvat cizí přistěhovalce rozkládající civilizaci, společnost a její etnické složení, než vyjít vstříc svým náročným pracovníkům a nižším vrstvám střední třídy.

Xxx

Edit Stain:

„Bůh je pravda. Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať už si to uvědomuje nebo ne“.

„Uvěřit znamená uchvátit, ale abychom uchvátili, musíme být uchváceni, není víry bez milosti“.

Xxx

Římská Kongregace pro bohoslužbu a posvátný řád několikrát jednoznačně zdůraznila, že i když dala dispens biskupským konferencím k novému způsobu podávání Eucharistie, řádným způsobem je nadále přijímání na kolenou a do úst. (Redemptionis sacramentum. Nr. 90, 91 2004; Nota Kongregace pro bohoslužby proti odpírání svatého přijímání kněžími věřícím, kteří si přejí přijímat vkleče a do úst. Prot. Nr. 1322/02/L z 1. července 2002 ).

Xxx

Je zajímavé, že kolega Martina Luthera Philip Melanchthon ( 1497-1560) nakonec vyslovil tento názor: “ Všechny vody řeky Labe nevystačí na slzy, kterých je zapotřebí na oplakávání spouště, kterou způsobila reformace“ ( Epistola IV, 100, Světlo 29/98).

Xxx

Luther naopak napsal:

Když budeme triumfovat nad mší, myslím, že budeme triumfovat nad celým papežstvím. Neboť na mši tak jako na skále je vybudováno celé papežství se svými kláštery, se svými biskupstvími, svými kolegii, oltáři, svými kněžím , svými naukami a opírá o ně celý svůj život. A všechny tyto věci musí být spolu se svatokrádežnou a ohavnou mší zbourány.

Xxx

 

Bůh zbavuje rozumu ty, které chce zahubit).

Xxx

apredsasatocivčera

ÚTOKY SATANA NA KRISTOVU CIRKEV sa čoraz viac stupňujú ! OBVINENIA kňazov a biskupov zo sexuálnych zločinov po celom svete sa stále množia a sú nepredstaviteľné. ZARÁŽA však fakt, že sa OBVINENÍ pramálo bránia proti týmto obvineniam. KEBY SOM S ISTOTOU PRIPUSTIL, že tieto obvinenia sú pravdivé, potom BY SOM MAL PODOZRENIE, že TÍTO ĽUDIA sa ÚMYSELNE VOTRELI DO RADOV CIRKVI, aby ju mohli zničiť, alebo minimálne jej uškodiť. Keď sa však pozrieme na vec v širších súvislostiach, uvidíme, že tieto útoky sú koordinované. SNAHA O ZNIČENIE RODINY pomocou gender ideológie, SNAHA o ZNIČENIE KRESŤANSKEJ EURÓPY záplavou IMIGRANTOV, prisposobovanie sa CIRKVI SVETU, bagatelizácia hriechu, rozširovanie násilia v neeurópskych krajinách, ktoré má za dosledok vyvražďovanie alebo vyhnanie kresťanov, VYNUCOVANIE SOBÁŠOV HOMOSEXUÁLMI a rozširovanie vykonávania potratov a mnoho a mnoho iných útokov ukazuje, že ide o
CIELENÝ ÚTOK NA KRISTOVU CIRKEV A ZREJME NA BOHA SAMOTNÉHO!

Xxx

"Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opozici a neutuchající válce proti společnosti a Církvi Ježíše Krista." Liberalismus je hřích, Dr. Don Felix Sarda y Salvany

"...původ státní moci je třeba hledat v Bohu samém a nikoliv v lidu..." Immortale Dei, papež Lev XIII., Notre Charge Apostolique, sv. Pius X.

"Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův blud." bl. Pius IX.

Xxx

Jak říkal dobrý Machiavelli, účel světí prostředky, a tak pan Bergoglio aplikuje dvě míry: zlo je všechno to, co si dovoluje ho kritizovat, a dobro jen to, co ho podporuje.

Xxx

A biskup Fuanya znova poukazuje na Západ: “Vlády alebo biskupské konferencie týchto krajín by mali odsúdiť politiky voči Afrike. Takže ako cirkev sme jedno. Tu sú krajiny, ktoré prakticky kontrolujú Afriku. A niektoré problémy, ktoré máme, vojny a hladomor, to všetko je spôsobené týmito politikami. Mali by zo solidarity odsúdiť tieto politiky, pretože ak budeme mať spravodlivé obchodovanie s našimi zdrojmi, nebudeme prichádzať do Európy. Ak nám poskytnú spravodlivý podiel na zdrojoch, ktoré ťažia z Afriky, nebudeme musieť opustiť Afriku a prichádzať do Európy.”

Xxx

Skutočný problém

Niektorí kritici Perryovej návštevy vo Vatikáne tvrdia, že meditácia sama o sebe nie je tým skutočným problémom. Ak by totiž meditácia bola len snahou pozitívne zmýšľať o veciach a ako taká by mala slúžiť na upokojenie mysle, nie je vo svojej podstate nevyhnutne zlá; keď sa však do nej ´zamontuje´ niekto, ako v tomto prípade Katy Perryová, ktorá praktizuje okultizmus, votrú sa do nej aj iné prvky. Morálny teológ vysvetľuje:

„Niektorí ľudia sú naivní, niektorí sú celkom mimo. Tí naivní sú stúpencami výsledkov Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorého mottom bolo ´Nájdime spoločného menovateľa, ktorý by nás všetkých spájal´. Tí čo sú mimo používajú práve tie spôsoby o ktorých hovoríme, a tak sa snažia nájsť harmóniu v spoločnosti bez Krista. Pre diabla je fakt, že Perryová je dcérou pastora, len „čerešničkou na torte“. Spomínaný problém teda nie je tým pravým problémom. Je ním ´revolúcia´. Návšteva Katy Perryovej vo Vatikáne aby rozprávala o transcendentálnej meditácii je tiež jedným zo spôsobov, ako túto ´revolúciu´, ktorej výsledkom má byť svet bez Krista, propagovať a podporovať.“
LSN kontaktovali Pápežskú radu pre kultúru s otázkou prečo pozvali práve Katy Perryovú ako jednu z prednášajúcich, no doteraz nedostali odpoveď.

"Liberalismus je světem Luciferovým, který je v radikální opozici a neutuchající válce proti společnosti a Církvi Ježíše Krista.Liberalismus je hřích, Dr. Don Felix Sarda y Salvany

"Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův blud." bl. Pius IX.

"...původ státní moci je třeba hledat v Bohu samém a nikoliv v lidu..." Immortale Dei, papež Lev XIII., Notre Charge Apostolique, sv. Pius X.

"Homosexualita je ponižující, nečisté porušování přirozeného řádu a uráží samotného Boha, Tvůrce tohoto řádu." Pius XII., papežská alokuce porodním asistentkám, 29. října 1951.

Xxx

Je napísané v liste Galaťanom 6,7 : Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Tu sú príklady nejakým mužov a žien ktorí zosmiešňovali Boha:
Clipboard01John Lennon (anglický spevák)
Niekoľko rokov dozadu počas rozhovoru pre American Magazine povedal:
„Kresťanstvo zanikne, vytratí sa. Nemusím sa o tom hádať, som o tom úplne presvedčený.
Ježiš bol OK, ale jeho témy boli príliš jednoduché. Dnes sme my slávnejší než On.“ (1996) Lennon, po tom čo povedal že Beatles boli slávnejší než Ježiš Kristus bol strelený 6 krát.

Clipboard02Tancredo Neves (Prezident Brazílie)
Počas jeho predvolebnej kampane povedal, že ak dostane 500,000 hlasov tak ani Boh nebude môcť zabrániť aby bol prezidentom. Dostal hlasy, ale ochorel a deň predtým ako mal byť vymenovaný za prezidenta, zomrel.

Clipboard03Cazuza (bi-sexuálny brazílsky skladateľ, spevák a poet)
Počas jeho show v Rio de Janeiro fajčil cigaretu, vyfukoval obláčiky dymu do vzduchu a povedal: „Bože, to je pre teba.“
Zomrel vo veku 32 rokov keď mal AIDS a v ukrutných bolestiach.

Clipboard04Thomas Andrews – človek ktorý dal postaviť Titanic
Po jeho konštrukcii sa reportér opýtal aký bezpečný je.
S iróniou v hlase odpovedal:
„Ani Boh ho nemôže potopiť.“
…všetci vieme čo sa stalo s Titanicom… 1523 obetí tejto katastrofy.

Clipboard05Marilyn Monroe (americká herečka)
Bola navštívená najväčším americkým evanjelizátorom Billym Grahamom počas prezentácie jej show. Billy povedal že Duch Boží ho poslal aby jej kázal. Po vypočutí toho čo chcel kazateľ povedať, odpovedala: „Ja nepotrebujem vášho Ježiša.“
O týždeň neskôr bola nájdená mŕtva v jej apartmáne.

Clipboard06Bon Scott (spevák)
Bývalý vokalista AC/DC. V jednej piesni z roku 1979 spieval:
„Nezastavujte ma, idem cestou dolu, dolu na diaľnici do pekla.“
19. februára 1980 Ben Scott bol nájdený mŕtvy; zadusený vlastnými zvratkami.

Clipboard07Campinas (v roku 2005, Brazília)
Skupina priateľov, opití, išli vyzdvihnúť ďalšiu ich priateľku.
Matka odprevádzala túto dievčinu k autu a bola veľmi znepokojená opilstvom ostatných, tak povedala dcére držiac jej ruku: „Moja dcéra, choď s Bohom a nech Ťa ochráni.“
Ona odpovedala: „Iba ak by Boh cestoval v kufri, pretože tuná sme už plní.“
O hodinu neskôr, matka sa dozvedela že sa stala vážna havária a všetci zomreli.
Dokonca auto nedokázalo byť rozpoznané o aké auto išlo, ale kufor auta bol neporušený.
Polícia dala informáciu, že si nevedia vysvetliť ako mohol kufor zostať neporušený.
Na ich prekvapenie, vo vnútri kufra bola škatuľa s vajíčkami, ani jedno nebolo rozbité.
Clipboard08Christine Hewitt (Jamajská žurnalistka a zabávačka)
Povedala, že Biblia (Slovo Božie) bola najhoršou knihou aká kedy bola napísaná.
V júni 2006 bola nájdená zhorená na nepoznanie vo vlastnom automobile.
Ešte oveľa viac dôležitých ľudí zabudlo že nie je iné meno ktorému by bola daná taká autorita ako menu Ježiš. Veľa ľudí zomrelo, ale len Ježiš vstal a stále žije.

Xxx

"Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův blud." bl. Pius IX.

Xxx

můžeš uprchnout před milosrdenstvím, protože Bůh je láska, tvůj Bůh, a respektuje tvou svobodu, ale nemůžeš utéci před jeho spravedlností, neboť je absolutní moudrost.( Arcibiskup Zvolenský: Hanusovy dny Bratislava 2019

xxx

 

Ježiš teda povedal, že lúče, vychádzajúce z jeho Srdca, symbolizujú Jeho Krv a Vodu: „Svetlý lúč predstavuje Vodu, ktorá omilosťuje duše, červený lúč znamená Krv, ktorá je životom duší ...“

Xxx

Chyba se stane chybou, až když ji odmítnete napravit. (J.F.Kennedy)

Xxx

Teologicky revoluční změnu provedl papež František, když schválil praxi některých místních církví připouštět ve výjimečných případech sexuálně aktivní cizoložníky (kteří spolu žijí v takzvaných „neregulérních svazcích“) ke svatému přijímání. I když tyto místní normy nepředstavují všeobecnou normu Církve, znamenají nicméně praktické popření božské pravdy o absolutní nerozlučitelnosti platného a dokonaného svátostného manželství. Další Františkova změna ve věroučných otázkách spočívá ve změně trvalé biblické nauky o legitimitě trestu smrti. Další doktrinální změnou je papežovo schválení věty v mezináboženském dokumentu z Abú Dhabí ze 4. února 2019, kde se uvádí, že různost náboženství odpovídá moudré Boží vůli stejně jako různost pohlaví a ras. Tato formulace sama o sobě vyžaduje, aby ji papež oficiálně uvedl na pravou míru, jinak evidentně odporuje prvnímu přikázání Desatera a jednoznačné a výslovné nauce našeho Pána Ježíše Krista, a tudíž je v rozporu s Božím Zjevením.

Xxx

Fulton Sheen »Třetí pokušení, kdy Satan žádal Krista, aby se mu klaněl a nabízel mu všechna království světa, stane se pokušením, novým náboženstvím bez kříže, náboženstvím, které ničí náboženství, politikou, která se stává náboženstvím, které dává císaři i to, co patří Bohu.

Xxx

»Svou agitací pro masovou migraci do Evropy především z islámských teritorií ukazuje, že zcela ztrácí ze zřetele těžké sociální problémy, které to vyvolává: neschopnost islámských migrantů integrovat se do evropské společnosti, neslučitelnost islámu s lidskými právy, svobodou a rovností. Jsou ve skutečnosti polygamisté a vetřelci pouze převlečení na migranty, kteří očekávají od zemí, které je přijaly, že se vzdají své kultury, náboženství, jazyka a tradic. Také hlavní média je přehlížejí. To je vážný a rostoucí problém šíření politického islámu v Evropě, který znamená nebezpečí pro evropskou identitu, tradice a křesťanské kořeny. K propagátorům a gestorům patří mezi jinými George Soros« .

  Henri Boulald

(jezuita, který studoval teologii v Libanonu, filozofii ve Francii, psychologii v USA. Je představeným jezuitů v Alexandrii. Autor knih vydaných v patnácti jazycích.)

Xxx

(Vybraté z knihy: Myšlienky svätého Charbela www.zachej.sk/…/myslienky-svate…)

Iba prostredníctvom modlitby získame lásku Boha Otca, ktorý je prameňom lásky, a to skrze Boha Syna, Ježiša Krista, ktorý je stelesnenou láskou, skrze Božieho Ducha, ktorý je Duchom lásky.

Xxx

Posolstvo z Pohody: Nebojujte proti korporáciám, bankám či vojnám, ako to robili mladí kedysi. Bojujte proti vlastnému národu, proti rodine, proti hraniciam

 

Xxx

Anton Selecký
13. júla, 23:01

Niekoľko citátov (Winston Churchil)

Raději se budu přít se sto idioty, než mít jednoho, který souhlasí se mnou.

Diplomacie je umění říct lidem, aby šli k čertu takovým způsobem, že se tě ještě zeptají na cestu.

Člověk nakažený islámem je nebezpečnější, než pes nakažený vzteklinou.

Všichni jsou pro svobodu slova. Téměř není dne, ve kterém by nebyla opěvována. Někteří lidé si to ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat co chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, je to nehoráznost.

Národ který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.

Xxx

Výsledkem je právní praxe, která zapomíná na slova, s nimiž se Pius XII. obrátil na právníky: Funkce práva, jeho důstojnost a cit pro rovnost, který je člověku vlastní, vyžadují, aby trestní jednání od počátku až do konce bylo založeno nikoliv na uvážení a na zaujatosti, nýbrž na jasném a pevném právním řádu (…) Kdykoliv je nemožné rozhodnout o vině s naprostou mravní jistotou, je třeba uplatnit princip: „V pochybnosti je třeba dát za pravdu obviněnému“. (Projev k účastníkům mezinárodního kongresu trestního práva, AAS 45 1953, ss 735).

xxx

Právo, které by mělo být nástrojem pravdy, se stalo nástrojem moci,

Xxx

Konfrontace, která by se týkala katolického smýšlení podle zásad sv. Vincence Lerinského: „...to čemu se vždy, všude a všichni věřili?“

Xxx

Jendraszewski nedávno vyvolal pobúrenie, keď v kázni vyhlásil, že „po našej krajine už nekráča červený mor, ale objavil sa nový, neomarxistický, ktorý si želá ovládnuť naše duše, srdce a myseľ – nie červený, ale dúhový“. Arcibiskupa kritizovala poľská ľavica, liberáli a homosexuáli, a to aj kvôli júlovému útoku extrémistov na pochod za práva sexuálnych menšín v Bialystoku. Arcibiskupa naopak podporili preláti stojaci v čele poľskej, českej, maďarskej a slovenských katolíckej cirkvi.

Arcibiskup medzitým označil LGBT za „protikresťanský systém antihodnot“ a „antropologickú chybu“.

Xxx

Sv. Páter Pio: Ako ísť rovno do Neba

 

Z výrokov svätého Pátra Pia:

Raz sa niekto spýtal Pia, ako sa dá vyhnúť očistcu. On odpovedal:

“Ak všetko prijmete z rúk Božích, ponúknete všetko s láskou a vďakyvzdaním, prejdete z vášho smrteľného lôžka do raja.”

Xxx

Nejsou to papežovi kritici, kteří sugerují rozlom; jsou to jeho spojenci, kteří tvrdí, že každá kritika, i ta nejmírnější a jakkoliv uctivá a logická je hrozbou pro autoritu papeže a útokem na jednotu církve.

Xxx

A skutečně Morinova perspektiva je vlastně tato: motýl nového světa, který se může zrodit z housenky (oblíbený Morinův obraz) skrze nepravděpodobnou, ale možnou metamorfózu; udělá dobře, když se nebude zbavovat se Boha, protože jinak se budou vytvářet stále nové mýty, aby ho nahradily, jak prohlásil v interview pro Le Monde v roce 2012. To, co je důležité, je být si vědom tohoto všeobecného zákona, jeho síly a energie. Mýtu, který neví, že je mýtem, a myslí si, že je skutečností.

Jinými slovy: nové generace musí být převychované, musí být překonám všechen odpor a proces musí být urychlen a plodit stále nový strach z katastrof ekonomických, přírodních, sociálních a bohužel také je provokovat. Tak se snáze dosáhne, aby svět vzýval vykupitele, který spasí člověka nikoliv od hříchu (ten už se nepokládá za problém), ale od hladu, války, od globálního oteplovávání, nemocí skutečných nebo propagovaných, všechno jedno.

Jisté je, že odvolání na Dokument o lidském bratrství a společném soužití podepsaný 4. února v Abu Dhabi se jeví více než příhodný k naplnění Morinova projektu, především ono nejrevolučnější tvrzení, ponechané takové, jaké je, o »pluralismu a různosti náboženství, barvy, pohlaví, rasy a jazyka jako moudré Boží vůle s jakou Bůh stvořil lidské bytosti«. Univerzalismus autenticky křesťanský dělá místo ke stvoření nového světa bez Krista; a nadcházející amazonský synod, zjevený ve svém Instrumentum laboris je ideálem spíše znepokojujícím, který velebí přírodní náboženství bez dogmat a absolutna (připomínáme, že pro Morina jsou polyteistická náboženství lepší, protože jsou tolerantnější a lidštější) a v harmonii s Matkou Zemí.

Za méně než jedno století jsme ušli cestu od ideálu sv. Pavla obnovit všechno v Kristu sv. Pia X. k ideálu světa, kde Bůh není, a pokud by měl být, je žádán, aby přispěl k věci společného domu podle pravidel, která si stanovíme sami. Svět je ochoten pozdravit příchod toho, kdo přinese mír a prosperitu za cenu apostaze?

Xxx

Pro kultivování terénu bez diskriminace se papež odvolává na dokument o „lidském bratrství“, podepsaný 4. února 2019 s velkým imámem Al Azhar, dokument, který „pluralismus a náboženskou různost připisuje „moudré vůli Boha, který stvořil všechny lidi“.

Xxx

Kurdové, teď žádají Asada o pomoc, když byli dříve na straně USA a Izraele. Teď zažili to, co už ostatní „spojenci“, Amerika nemá „přátele“, ale pouze „zájmy.

Xxx

Dobrý muž, i když je otrokem, je svobodný. Zkažený muž, i když je králem, je zotročen, neboť neslouží jen jedinému pánu, je na tom hůř: má tolik pánů, kolika neřestí je otrokem.“ Sv. Augustin

Xxx

sv. Pius X. a prosazoval jako autentický cíl reformy, předávání katolické pravdy:

Vzhledem k množství druhů bludů, bohatství variant v podbízení neřestí, jímž se vedle toho či onoho dají zlákat i našinci, svedení zdánlivou novostí, učeností nebo iluzí, že se církev může spřátelit se zásadami současné doby, musíme všichni – to se týká vás, ctihodní bratři – klást silný odpor útokům nepřítele a porážet ho stejnými zbraněmi, jaké tehdy používal Boromejský. Především, protože oni útočí otevřeným popíráním a rouhavým popíráním nauky na samu skálu, kterou je víra, musíme si připomenout, co Karel často zdůrazňoval: „První velká starost pastýře se musí točit kolem úkolu zachovat katolickou víru čistou a neporušenou, onu víru, kterou svatá římská církev vyznává a učí a bez které není možno se líbit Pánu....Připomeňme si se svatým Karlem, jak velkou námahu a intenzivní, všechno překračující péči musí pastýř věnovat tomu, aby potřel těžký hřích hereze.

Církev neměla a nemá žádnou jinou možnost reformy kromě této naukové a morální integrity, ve které nachází myšlení a život svou klíčovou harmonii. Ovšem cesta, která byla nastoupena po smrti Pia XII., měla vést zcela jiným směrem.

Xxx

Pius XII. skutečně varovně připomínal, že na začátku cesty, která vedla do duchovní a morální bídy přítomné doby, neschází opovážlivé úsilí sesadit Krista z trůnu, tedy odloučit zákon pravdy, kterou hlásal, od zákona lásky, která je dechem života jeho království. Uznání svrchovaných práv Krista a návrat jak jednotlivců, tak společnosti k zákonům jeho pravdy a lásky jsou jedinou cestou k záchraně (Encyklika Summi Pontificatus AAS 31).

Xxx

Na medailce Kateřiny Labure: "Panna Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame."

Xxx

Faustyny Kowalskej cituje Ježišove slová: "Neželám si potrestať hriechmi porušené ľudstvo, chcem ho vyliečiť a privinúť na svoje milosrdné Srdce. Trest použijem len ak ma k tomu donútia samotní ľudia. Nerád siahnem po meči spravodlivosti. Pred dňom pravdy im poskytnem deň milosrdenstva."

Kým ešte majú čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho Milosrdenstva, nech využijú krv a vodu vyliatu za nich." (Tieto citáty pochádzajú z denníka sestry Faustyny.

Xxx

slova kardinála Ratzingera v předvečer jeho volby na Petrův Stolec?

Mít jasnou víru podle Kréda církve se často označuje za fundamentalismus. Zatímco relativismus, to znamená nechat se unášet sem a tam nějakým větrem nauky - jeví se, jakoby to bylo jediné na výši dnešních dnů. Utváří se diktatura relativismu, která neuznává nic definitivního a která uznává za poslední měřítko své vlastní já a jeho zvůli. My naopak máme jinou míru: Božího Syna Boha a pravého člověka, On je mírou pravého humanismu, „dospělá“ není víra, která sleduje vlny módy a poslední novoty; dospělá a zralá víra je hluboce zakořeněná v přátelství s Kristem. To je přátelství, které nás otevírá pro všechno, co je dobré a poskytuje nám kritérium pro rozlišování mezi pravdou a lží, mezi podvodem a pravdou (Homilie in Missa pro Eligendo Pontifice, 18. dubna 2005).

Xxx

»Milost za levnou cenu je smrtelným nepřítelem naší církve. Dnes bojujeme o milost za drahou cenu. Milost za levnou cenu je odpuštění udělené bez lítosti, je to křest bez společné kázně, svatá hostina bez vyznání hříchů, absoluce bez osobní zpovědi. Milost za levnou cenu je však také milost bez následování Krista, milost bez Kříže, milost bez Krista živého a vtěleného« (Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, 2007, str. 24).

 

Milost za vysokou cenu je poklad skrytý na poli, pro který člověk prodá všechno, co má, a raduje se z něho; drahocenná perla, pro jejíž získání dá obchodník všechno, co má; Kristovo panování, které přiměje muže, aby opustil všechno a šel za ním. Milost za vysokou cenu je evengelium, které je třeba stále znovu hledat, dar, o který je třeba stále znovu žádat, brána, na kterou je třeba ustavičně klepat. Je milostí, protože zve k následování Ježíše Krista; je za vysokou cenu, protože ji člověka získává za cenu vlastního života, je to milost, protože tímto způsobem získává život; je to vysoká cena, protože zve k následování, je za vysokou cenu, protože odsuzuje hřích, je to milost, protože ospravedlňuje hříšníka. Milost je za vysokou cenu především proto, že stála mnoho samotného Boha. Stála ho život jeho vlastního Syna (...) Je to především milost, protože Bůh nepokládal za příliš vysokou cenu, aby jeho Syn obětoval svůj život, a dal ho za nás. Nejdražší milost je vtělení Boha.

 (Dietrich Bonhoeffer, cit. 25

Xxx

Zakladatel tohoto fóra, Klaus Schwab, označuje Velký reset jako "čtvrtou průmyslovou revoluci". Je zde citován jeho výrok: "To, k čemu 4. průmyslová revoluce povede, bude sloučení naší fyzické, digitální a biologické identity." Jinými slovy, povede to k transhumanismu. O transhumanismu pak Schwab píše: "Transhumanismus spočívá v přesvědčení, že lidské bytosti mohou být a budou zdokonaleny genetickým inženýrstvím, informačními technologiemi dnešní doby, a rovněž i očekávanými pokroky v bioinženýrství, umělé inteligenci a molekulární nanotechnologii. Ústřední premisa transhumanismu říká, že biologická evoluce bude případně předstihnuta pokroky v genetických - příručních i implantovatelných - technologiích, které uměle urychlí evoluční proces."

xxx